mgr inż. Paweł Młodzikowski

mgr inż. Paweł Młodzikowski
  • Pokój: 518
  • Tel: 234 7333
  • e-mail: pawel.mlodzikowski@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR - punktowana (część A)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2011Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiAlgorytm sterowania przekształtnikiem DC/AC dla małej elektrowni wiatrowej, Przeglad Elektrotechniczny, R.87, Nr 6/2011, ISSN 0033-2097, pp. 67-72,

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Paweł Młodzikowski, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiModulation Algorithm for a Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter, Przegląd Elektrotechniczny, 08/2013, ISSN 0033-2097, pp. 178-182, link
2.2011Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiAnaliza pracy małej elektrowni wiatrowej – Praca autonomiczna oraz przy podłączeniu do sieci elektroenergetycznej, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 249, ISSN 0032-6216, pp. 167-179,

I.1.5. Publikacja konferencyjna międzynarodowa uwzględniana w bazie MNiSzW (np. WoS)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Samir KuoroControl of Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter for Small Power Generation Systems, 39th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), Conference Proceedings, pp. 5949-5954, DOI 10.1109/IECON.2013.6700111,
2.2011Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiControl algorithm of a DC/AC converter applied in a small wind turbine, IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE’2011, CD, pp. 1006-1010,

I.1.6. Publikacja w czasopiśmie listy MNiSW (Część A,B,C) – niepunkt. przy oc. param.

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Jarosław Załęski, Michał Dadana, Paweł Młodzikowski, Michał TwerdPrzekształtnikowy napęd samochodu elektrycznego, Zeszyty problemowe: Maszyny elektryczne, 1, pp. 89-93,

I.1.7. Publikacja w innym czasopiśmie (spoza listy MNiSW)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiApplication of Simplified Neutral Point Clamped Multilevel Converter in a Small Wind Turbine, Electrical, Control and Communication Engineering, Volume 5, Issue 1 (May 2014), pp. 5-10, link

I.1.8. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. międzynarodowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2014Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Mariusz MalinowskiSimulation Study and Validation of Control Methods for Simplified Multilevel AC-DC-AC Converter for Small Power Generation System, 14th International Symposium `TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING`, pp. 0-6,
2.2011Paweł Młodzikowski, Radosław Kot, Mariusz MalinowskiSimulation Study of a Simplified Multilevel AC/DC/AC Converter for a Small Wind Turbine, PEIA 2011 ( Power Electronics for Industrial Applications and Renewable Energy Conversion), Doha, Qatar, 3-4 Nov. 2011, pp. 203-208,

I.1.9. Publikacja konferencyjna nieuwzględniana w bazie WoS (konf. krajowa)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2013Paweł Młodzikowski, Sebastian Styński, Mariusz MalinowskiSimplified Diode Clamped Converter for Control of Permanent Magnet Synchronous Generator, III Seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach EwOZEiN`2013, CD, pp. 1,
2.2012Paweł Młodzikowski, Mariusz MalinowskiSterowanie wielopoziomowym przekształtnikiem AC/DC/AC o zredukowanej liczbie łączników, II seminarium naukowo przemysłowe Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach, CD, pp. 0-0,
3.2009Sebastian Styński, Paweł Młodzikowski, Marcin Sędłak, Mariusz MalinowskiNowa metoda sterowania i modulacji dla jednofazowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna `Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-7, I, pp. 81-84,
4.2009Zbigniew Goryca, Paweł MłodzikowskiAnaliza konstrukcji bezprzekładniowych prądnic do małych elektrowni wiatrowych, Podstawowe problemy energoelektroniki, elektrotechniki, elektromechaniki i mechatroniki PPEEm 2009, Wisła 14-17 Grudnia 2009, 27, pp. 68-71,

I.2.5. Rozdział w monografii naukowej w językach: angielskim lub innym niż polski

Lp.RokAutorzyOpis
12014Marek Jasiński, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Paweł MłodzikowskiPower Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, AC–DC–AC Converters for Distributed Power Generation Systems, pp. 319-364, John Wiley & Sons Ltd, DOI: 10.1002/9781118755525.ch11, Liczba autorów monografii: 57, http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118634039.html,

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12014Mariusz Malinowski, Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian StyńskiBadania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej (etap 3b/3, 2014), 2014, Numer projektu/umowy: 6511/B/T02/2011/40,
22013Mariusz Malinowski, Paweł Młodzikowski, Adam Milczarek, Sebastian StyńskiBadania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej (etap 3a/3, 2013), 2013, Numer projektu/umowy: 6511/B/T02/2011/40,

III.2.1. Nowe technologie, materiały, produkty, metody i oprogramowanie opracowane na rzecz innych podmiotów (umowy B+R)

Lp.RokAutorzyOpis
12010Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Paweł Młodzikowski, Marcin Sędłak, Michał RolakNowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji (etap 2/2, 2010), 2010,
22009Sebastian Styński, Marian Kaźmierkowski, Paweł Młodzikowski, Marcin Sędłak, Michał RolakNowe strategie sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym z kondensatorami o zmiennym potencjale dla energetyki odnawialnej, napędów i trakcji (etap 1/2, 2009), 2009,