dr inż. Michał Harasimczuk

dr inż. Michał Harasimczuk
  • Pokój: GE309
  • Tel: 22 234 5620
  • e-mail: michal.harasimczuk@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Rafał Kopacz, Michał Harasimczuk, Bartosz Lasek, Rafał Miśkiewicz, Jacek RąbkowskiAll-SiC ANPC Submodule for an Advanced 1.5 kV EV Charging System under Various Modulation Methods, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-15, DOI 10.3390/en14175580, link

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Jacek Rąbkowski, Rafał Miśkiewicz, Michał Harasimczuk, Rafał Kopacz, Bartosz Lasek, Krzysztof KalinowskiModularized, Reconfigurable and Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles with Silicon Carbide Power Electronics, 2020, Numer projektu/umowy: NOR/POLNOR/MoReSiC/0003/2019,