mgr inż. Serafin Bachman

mgr inż. Serafin Bachman
  • Pokój: 007B
  • Tel: 22 234 5485
  • e-mail: serafin.bachman@pw.edu.pl

Lista publikacji:
(dla pozycji wydanych przed 2013 wykaz może nie być kompletny)

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lp.RokAutorzyOpis
1.2021Sebastian Bąba, Serafin Bachman, Marek Jasiński, Marcin ŻelechowskiWBG-Based PEBB Module for High Reliability Power Converters, IEEE Access, 9, ISSN 2169-3536, pp. 86488-86499, DOI 10.1109/access.2021.3089045, Całkowita liczba autorów: 4, link
2.2021Szymon Piasecki, Jarosław Zaleski, Marek Jasiński, Serafin Bachman, Marek TurzyńskiAnalysis of AC/DC/DC Converter Modules for Direct Current Fast-Charging Applications, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-24, DOI 10.3390/en14196369, link
3.2021Sebastian Bąba, Serafin Bachman, Marek Jasiński, Hong LiEvaluation of Modular Power Converter Integrated with 5G Network, Energies, 14, ISSN 1996-1073, pp. 1-17, DOI 10.3390/en14217355, Całkowita liczba autorów: 4, link

II.7.1. Projekty międzynarodowe i krajowe

Lp.RokAutorzyOpis
12020Marek Jasiński, Szymon Piasecki, Serafin Bachman, Tomasz Święchowicz, Tomasz Gajowik, Piotr Grzejszczak, Grzegorz Wrona, Dariusz StandoHPBCEV - `High efficiency and high power density bidirectional DC-DC converters, 2020, Numer projektu/umowy: DECYZJA Nr DWM/POLTAJ7/13/2020, NCBiR,