Projekt wdrożeniowy SIMES (Wibar Instalacje/ PW ISEP)

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej opracowuje układy energoelektroniczne na potrzeby realizacji projektu badawczo wdrożeniowego SIMES - Inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii, które jest realizowany w ramach konsorcjum tworzonego przez firmę Wibar Instalacje sp. z o. o. sp. j. oraz Politechnikę Warszawską.

Budżet projektu to blisko 10 milionów złotych, z czego blisko 40% stanowią środki dla PW.
Kierownikiem projektu jest dr inż. Piotr Grzejszczak.
Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023.

W ramach projektu opracowywane będą wysokosprawne przekształtniki AC/DC i DC//DC o łącznej mocy ponad 200kW. W skład zespołu badawczego PW wchodzą m.in. 
prof. Roman Barlik, dr hab. Marcin Wesołowski, dr hab. Marek Jasiński (prof. PW), mgr inż. Kornel Wolski, mgr inż. Marek Szymczak, mgr inż. Mikołaj Koszel, mgr inż. Adam Czaplicki

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie wibar.tech