Start > Dydaktyka > Podstawy Inzynierii Oprogramowania
Podstawy Inżynierii Oprogramowania:

Laboratorium:

Grupa 3: zajęcia odbywają się w GE328, czwartek, 830-1000.

Laboratorium PIO realizowane jest z wykorzystaniem serwisu Virtual2.