Start > Dydaktyka > Języki i Metodyka Programowania
Języki i Metodyka Programowania:

Regulamin przedmiotu (wersja 1.7 dn 12.04.2013).

Wykład 1.1. - wprowadzenie do programowania (plik PDF).
Wykład 1.2. - wprowadzenie do języka C (plik PDF).
Wykład 1.3. - sterowanie (plik PDF).
Wykład 1.4. - funkcje i struktura programu (plik PDF).
Wykład 1.5. - reprezentacja danych w systemach komputerowych (plik PDF).
Wykład 1.6. - typy, operatory, wyrażenia, wejście i wyjście (plik PDF).
UWAGA! Materiały nie reprezenruj± pełnej tre¶ci wykładu, gdyż s± jedynie dodatkiem do niego.

Wykład 2.1. - wskazniki i tablice (plik PDF).
Wykład 2.2. - Struktury, kolejki i unie (plik PDF).
Wykład 2.3. - Klasy w C++ (plik PDF).
Wykład 2.4. - Wstęp do języka C# (plik PDF).
Wykład 2.5. - C#: pętle, sterowanie, wyjątki, zmienne, typy, struktury (plik PDF).