Student powinien umieć obsłużyć komputer klasy PC w stopniu umożliwiającym mu uczestniczenie w zajęciach za pośrednictwem sieci Internet. Zakładamy, że student opanował następujące umiejętności (a jeśli nie, to opanuje je na pierwszym zjeździe Zaocznych Studiów Inżynierskich na Odległość):