Aby zaliczyć Informatykę I trzeba znać i rozumieć treści przedstawione w ramach 10 lekcji tego przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie na podstawie pomyślnie rozwiązanego testu. Test przeprowadzony zostanie w Politechnice Warszawskiej po zakończeniu I półsemestru studiów. Aby otrzymać z testu ocenę dostateczną wystarczy opanować 60% wyłożonego materiału. Żeby otrzymać ocenę dobrą - 75%. Ocenę bardzo dobrą otrzymają studenci, którzy przyswoją przynajmniej 90% przedstawionych w ramach przedmiotu informacji.