Szanowni Państwo - Drodzy Studenci. 

Przyszło nam żyć i pracować w dobie intensywnego rozwoju technik informacyjnych. "Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój"*.

Trudno wyobrazić sobie współczesnego inżyniera, który nie korzysta z dobrodziejstw techniki komputerowej. Natomiast dosyć często mamy do czynienia z ludźmi używającymi w pracy komputerów i nie rozumiejącymi zasady ich działania. Często staje się to przyczyną braku samodzielności w obsłudze systemu i frustracji.

W trosce o przekazanie Państwu starannego wykształcenia informatycznego proponujemy zapoznanie się z treścią przedmiotu INFORMATYKA I. Stanowi on ogólne wprowadzenie w tematykę komputerów i sieci komputerowych. Pozwala studentom zapoznać się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi budowy i funkcjonowania współczesnych systemów komputerowych.
Po zajęciach student powinien:

Podstawowa trudność, towarzysząca powstawaniu tego podręcznika, była spowodowana koniecznością poszukiwania materiałów w bardzo wielu źródłach. Po dokonaniu wyboru tematów próbowaliśmy przedstawić je w przystępny sposób. Oddajemy do Państwa rąk pierwsze wydanie naszego podręcznika. Z pewnością krytyczne uwagi z Państwa strony przyczynią się do podnoszenia jego jakości w wydaniach następnych.

Życzymy pożytku i satysfakcji w korzystaniu z podręcznika

Autorzy


* Nicholas Negroponte, Being Digital, Vintage Books, New York. Cytat podany za Gordon Dryden,
   Jeannette Vos, "Rewolucja w uczeniu", Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.