Przygotowane materiały multimedialne należy przeglądać przy pomocy systemu komputerowego pracującego w trybie graficznym.

Układ graficzny opracowany został z myślą o przeglądaniu go na ekranie o rozdzielczości 800 x 600 pikseli. Można wykorzystywać także większą rozdzielczość, ale w tym przypadku kompozycja graficzna nie będzie optymalna.

System komputerowy musi być wyposażony w:

Dla komputerów typu PC zaleca się:

Zalecanymi systemami operacyjnymi są:

Zalecanymi przeglądarkami są:

Oprogramowaniem służącym do odtwarzania plików dźwiękowych lub filmowych może być Odtwarzacz Multimedialny Windows (Windows Media Player) lub analogiczne do niego oprogramowanie.

(c) & (p) Nazwy wymienionych procesorów, systemów operacyjnych i aplikacji są zarezerwowane, podlegają ochronie prawnej i są własnością odpowiednich osób prawnych (firm, korporacji etc.) będących właścicielami praw autorskich.