Lekcja 1: Klasyczna architektura komputera
Lekcja 2: Budowa sprzętu komputerowego
Lekcja 3: Podstawowe informacje o systemie operacyjnym
Lekcja 4: Zarzadzanie pamięcią operacyjną
Lekcja 5: Procesy, wątki, synchronizacja, zakleszczenia
Lekcja 6: Interfejs systemu plików
Lekcja 7: Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
Lekcja 8: Sieci lokalne i rozległe
Lekcja 9: Sieci TCP/IP
Segment 1:   Budowa stosu TCP/IP
Segment 2:   Protokół TCP
Segment 3:   Protokół UDP
Segment 4:   Protokół ARP
Segment 5:   Protokół ICMP
Segment 6:   Adresy IP
Segment 7:   Klasy adresu
Segment 8:   Zasady adresowania IP
Segment 9:   Podsieci
Segment 10:   Adresy prywatne
Segment 11:   Routing
Segment 12:   Diagnostyka
Segment 13:   Podsumowanie
Lekcja 10: Internet i usługi sieciowe