Niniejsza płyta CD-ROM jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez studentów studiów "na odległość" Politechniki Warszawskiej. Wszelkie inne prawa do zawartego na niej materiału podręcznika są zastrzeżone, a ich jedynym właścicielem jest Politechnika Warszawska.

Użycie niniejszej płyty inne, niż wynikające z jej przeznaczenia, w tym kopiowanie w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, fotograficznej, etc.) oraz edycja materiału podręcznika w całości lub części, wypożyczanie i rozpowszechnianie płyty oraz wprowadzanie jej do obrotu gospodarczego bez pisemnej zgody Politechniki Warszawskiej jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

(c) 2002 Politechnika Warszawska