Kurs INFORMATYKA 1 składa się z dziesięciu lekcji.

Każda lekcja skonstruowana jest zgodnie z ogólnie przyjętym schematem. Wykład, stanowiący zasadniczą część lekcji, podzielony jest na segmenty. Struktura ta widoczna jest na ekranie prezentującym spis treści. 

Na przyswojenie sobie wiadomości z jednej lekcji i przerobienie zadań przewidziany jest czas kilku dni. Proponowane etapy pracy omówione są krótko poniżej.