1.1        Wymagania

Student powinien mieć podstawową wiedzą w zakresie budowy i funkcjonowania systemu komputerowego

1.2        Charakterystyka lekcji

Wykład stanowi wprowadzenie w zagadnienia ochrony i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Celem wykładu jest zapoznanie z  podstawowymi pojęciami związanymi z ochroną i bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz metodami zapobiegania zagrożeniom.

Po wykładzie student powinien wiedzieć, co to jest system informatyczny, jakim zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym podlega oraz jakie są podstawowe , ogólne metody ochrony przed tymi zagrożeniami.