Adres hosta
(numer hosta)

- część adresu IP w sposób jednoznaczny określająca host w obrębie danej sieci fizycznej;

Adres IP

- 32 bitowy numer w sposób jednoznaczny identyfikujący komputer w sieci IP;

Adres sieci
(numer sieci)

- część adresu IP w sposób jednoznaczny określająca sieć fizyczną;

ARPANET

- rozległa sieć pakietowa stworzona w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez United States Defence Advanced Research Project Agency (ARPA - agencja zaawansowanych badań obronnych USA). Łączyła ona wiele uniwersytetów, centrów naukowych oraz ośrodków badawczych i służyła przede wszystkim do wymiany wyników badań naukowych oraz do eksperymentów w dziedzinie zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych. Sieć ARPANET stała się prekursorem globalnej sieci INTERNET;

CIDR
(ang. Classless
Interdomain Routing
)

- skrócona notacja maski podsieci; podaje liczbę bitów, licząc od najbardziej znaczącego, które zawierają numer sieci;

Host

- komputer pracujący w sieci;

Model OSI

- Open Systems Interconnection model;

Router

- urządzenie przekazujące pakiety między różnymi segmentami sieci;

Routing

- proces przekazywania pakietów miedzy różnymi segmentami sieci;

TCP
(ang. Transmission
Control Protocol
)

- protokół stosu `TCP/IP zapewniający programom użytkowym dostęp do niezawodnej połączeniowej usługi transportowej;
UDP
(ang. User Datagram
Protocol
)

- protokół stosu TCP/IP udostępniający programom użytkowym usługę komunikacyjną bez użycia połączenia;