Stosowanie samych tylko klas adresów IP może okazać się mało wygodne ze względu na duża liczbę komputerów w jednej sieci. W adresach klasy A liczba komputerów w jednej sieci przekracza przecież 16 milionów, w adresach klasy C wynosi co prawda "zaledwie" 254 ale i to jest często liczba zbyt duża.
Aby ograniczyć liczbę komputerów w jednej sieci adresowej IP stosuje się dodatkowy podział na podsieci w obrębie jednej przestrzeni adresowej sieci IP.
W tym celu cześć bitów adresu IP przeznaczonych pierwotnie na adres hosta, wykorzystuje się do zapisania numeru podsieci.

Rysunek 17 Podział na podsieci

Jako przykład rozpatrzmy siec 137.15.0.0. Jest to adres klasy B, w której można zaadresować do 65 534 hostów. Tak duża siec jest niewygodna w eksploatacji choćby z powodu dużego ruchu pakietów rozgłoszeniowych generowanych w tej sieci. Spróbujemy wiec podzielić te siec na podsieci. W tym celu wykorzystamy pierwsze osiem bitów z adresu hosta (trzeci oktet adresu) na zapisanie numeru podsieci. Każda z tak utworzonych podsieci możemy podłączyć do osobnego interfejsu sieciowego routera, a tym samym odseparować podsieci od siebie.
Musimy jeszcze opracować mechanizm, który poinformuje router o dokonanym przez nas podziale i będzie dostarczał informacje, które bity służą do oznaczenia numeru sieci, a które do oznaczenia numeru hosta. Mechanizm ten realizowany jest za pomocą maski podsieci. Maska podsieci jest ciągiem 32 bitów, który zawiera informacje o tym ,które bity w adresie oznaczają adres podsieci, a które numer hosta.
Bity w masce podsieci zostały zdefiniowane następująco:

W naszym wypadku maska podsieci ma wobec tego wartość:
11111111.11111111.11111111.00000000
lub w notacji dziesiętnej 255.255.255.0.

Rysunek 18 Podział na podsieci z maskami podsieci

Pełen adres komputera w sieci TCP/IP składa się z dwu elementów: adresu IP oraz maski podsieci. W tabeli przedstawiono maski podsieci dla klas adresowych IP w notacji binarnej, dziesiętnej oraz skróconej.
W notacji skróconej podawana liczba jedynek występujących w masce podsieci

Klasa IP Notacja binarna Notacja dziesiętna Notacja skrócona
A 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 /8
B 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0 /16
C 11111111.111111111.11111111.00000000 255.255.255.0 /24

Tabela 3 Podstawowe maski podsieci dla klas IP

Wszystkie komputery w tej samej sieci fizycznej musza oczywiście mieć ten sam numer sieci, a wiec te sama maskę podsieci.

NASTĘPNA