Ze względu na podział adresu IP na cześć zawierająca adres sieci i adres hosta wyróżnia się piec klas adresów IP.
Klasa adresu określa, które bity w adresie zawierają informacje o numerze sieci, a które o numerze hosta.
Ze względu na podział adresu na cześć zawierająca numer sieci i cześć zawierająca numer hosta wyróżnia się następujące klasy adresów IP:

Rysunek 12 Adres IP - klasa A

Klasa A jest przeznaczona dla sieci, w których liczba hostów w jednej sieci jest bardzo duża. W tej klasie na numer sieci przeznaczony jest pierwszy oktet (pierwsze osiem bitów) adresu IP, z tym ze najstarszy bit jest zarezerwowany i zawsze ma wartość 0.
Do zaadresowania różnych sieci pozostaje wiec w tej klasie 7 bitów. Jak z tego wynika, w klasie A można zaadresować 27=128 sieci. Rzeczywista liczba sieci, które można zaadresować w tej klasie jest jednak mniejsza, gdyż adresy złożone z samych zer (0000000) oraz samych jedynek (1111111) są zarezerwowane dla specjalnych celów.
Pozostałe 24 bity służą do adresowania hostów. Również i tutaj adresy składające się z samych zer i samych jedynek zostały zarezerwowane. Tak wiec w klasie A możemy w każdej sieci zaadresować 224-2=16 777 214 hostów.

Rysunek 13 Adres IP - klasa B

W klasie B na adres sieci przeznaczono dwa pierwsze oktety z całego adresu IP, z tym ze dwa pierwsze bity ustalono na 10. W klasie B mamy wiec do wykorzystania 14 bitów na adres sieci oraz 16 bitów na numer hosta.
Wobec tego w klasie B możemy zaadresować 214-2=16 384 sieci, a w każdej z nich 216-2=65 534 hostów.

Rysunek 14 Adres IP - klasa C

W klasie C na adres sieci zarezerwowano aż trzy pierwsze oktety z całego adresu IP, z tym ze trzy pierwsze bity ustalono na 110. W klasie C mamy do wykorzystania 21 bitów na adres sieci oraz 8 na adres hosta.
Wobec tego w klasie C możemy zaadresować 221-2=2 097 152 sieci, a w każdej z nich 28-2=254 hosty.

Rysunek 15 Adres IP - klasa D

Klasa D jest przeznaczona do specjalnego celu jakim jest rozsyłanie grupowe. Rozsyłanie grupowe polega na dostarczaniu komunikatów do całej grupy komputerów. Adresy klasy D rozpoczynają się od sekwencji bitów 1110, po których następuje adres rozsyłania grupowego.

Rysunek 16 Adres IP - klasa E

W klasie E pierwsze cztery bity są ustawione na 1111. Pozostała cześć adresu jest zarezerwowana dla przyszłych zastosowań

Obecnie do adresowania urządzeń w sieciach IP stosuje trzy klasy: A, B i C. Pozostałe dwie klasy klasa D i E nie są stosowane do adresowania hostów. Obecnie
Klasę adresu można rozpoznać po jego pierwszych czterech bitach. Tak wiec adres IP jest adresem samoidentyfikującym, gdyż informacja o jego klasie jest zawarta w nim samym.

Klasa 4 pierwsze bity Pierwszy oktet Adres sieci Liczba sieci Liczba hostów w jednej sieci
A 0??? 1-126 w.0.0.0 126 16 777 214
B 10?? 128-191 w.x.0.0 16 384 65 534
C 110? 192-223 w.x.y.0 2 097 152 254
D 1110 224-239 ---- ---- ----
E 1111 240-255 ---- ---- ----

Tabela 2 Klasy adresów IP

NASTĘPNA