Protokół IP zajmuje się jedynie dostarczaniem datagramów. Nie zapewnia natomiast mechanizmów kontroli błędów.
Jednym z mechanizmów wykrywania błędów jest w protokole IP suma kontrolna, która omawialiśmy w poprzednich wykładach.
Jeśli suma kontrolna nie jest prawidłowa datagram jest po prostu porzucany. Odbiorca nie przekazuje natomiast informacji o tym, ze cos jest nie tak do nadawcy, bo nie może ufać danym odebranym w datagramie w szczególności suma kontrolna

Dlatego stos protokółów TCP/IP został wyposażony w protokół ICMP służący do przekazywania informacji o błędach w dostarczaniu datagramów za pomocą protokółu IP. Ulokowanie protokółu ICMP w stosie protokółów TCP/IP pokazuje rysunek.

Rysunek 7 Ulokowanie protokółu ICMP

Komunikat protokółu ICMP przesyłany jest za pomocą protokółu IP. Kapsułkowanie tego protokółu w ramce sieci fizycznej pokazuje rysunek.

Rysunek 8 Komunikat protokółu IMCP

Jeśli w trakcie transmisji wystąpią pewne błędy, to komunikat o ich zaistnieniu zosta-nie przesłany protokółem ICMP. Przykładowe komunikaty o błędach ICMP to:
Tłumienie nadawcy wysyłany przez router, jeśli liczba odebranych datagramów przekracza pojemność jego buforów; po odebraniu tego komunikatu nadawca powinien zmniejszyć szybkość wysyłania komunikatów
Przekroczenie terminu komunikat wysyłany przy porzuceniu datagramu z powodu przekroczenia czasu życia datagramu
Odbiorca nieosiągalny komunikat wysyłany przez router, jeśli nie może on dostarczyć datagramu; pozwala na odróżnienie, czy nie działa cala siec odbiorcy czy tylko pojedynczy komputer

NASTĘPNA