Protokół ARP jest protokółem odwzorowywania adresów. Definiuje on dwa rodzaje komunikatów: pytanie o adres MAC i odpowiedz. Komunikat ARP transportowany jest oczywiście wewnątrz ramki sprzętowej. Kapsułkowanie komunikatu ARP w ramce Ethernet pokazane jest na rysunku.

Rysunek 5 Ramka ARP

Informacja o tym, ze przesyłany jest komunikat ARP zawarta jest w nagłówku ramki w polu określającym typ ramki (dla komunikatu ARP wartość 0x806).

W celu wysłania pakietu z danymi musi być ustalony adres MAC odpowiadający adresowi IP. Protokół ARP po prostu odpytuje wszystkie komputery w sieci, czy maja potrzebny mu adres IP i prosi o przesłanie odpowiadającego mu adresu fizycznego. Aby ograniczyć ruch w sieci budowana jest dynamiczna tablica ARP, w której zapisywane są pary adres IP adres MAC komputerów z którymi został nawiązany kontakt. Tablica ta ma ograniczony rozmiar. Jeśli tablica ARP przepełni się, to jest z niej usuwany najstarszy wpis.

Rysunek 6 Mechanizm ARP

Mechanizm odwzorowywania adresów przez wymianę komunikatów z wykorzystaniem protokółu ARP przebiega następująco:

NASTĘPNA