Protokół UDP (ang. User Datagram Protocol) jest odpowiedzialny za dostarczanie danych nie gwarantuje jednak niezawodności tej operacji. Protokół TCP jest protokółem połączeniowym, czyli do pracy potrzebuje ustanowienia połączenia miedzy komputerem nadawcy a komputerem odbiorcy. Aby wiec mógł nastąpić transfer danych w protokole TCP nadawca musi poprosić o nawiązania połączenia, następnie otrzymać zgodę. Również po zakończeniu transferu należy zadbać o zamkniecie połączenia.

Nie zawsze taki mechanizm jest potrzebny. Aplikacje, które nie potrzebują odporności i solidności protokółu TCP mogą wykorzystywać inny protokół transportowy protokół UDP.
Protokół UDP pracuje w trybie bezpołączeniowym. Nie musi on nawiązywać połączenia . Po prostu wysyła on dane do określonego odbiorcy.

Wyobraźmy sobie na przykład, ze musimy przesłać dane do 1000 odbiorców. Wykorzystując do tego protokół TCP musimy otworzyć, kontrolować a następnie zamknąć 1000 połączeń. Koszt tych operacji jest stosunkowo wysoki. Wykorzystanie natomiast protokółu UDP nie wymaga wykonania tych wszystkich czynności.

Tak wiec protokół UDP zapewnia zawodne, bezpołączeniowe usługi transportowe ponad protokółem IP.

NASTĘPNA