Podsumowanie

   Stos protokołów TCP/IP jest podstawowym zestawem protokołów stosowanych w komunikacji w sieciach rozległych. Zapewnia od uniwersalne i pewne połączenie między dwoma komputerami. Każda maszyna pracująca w sieci TCP/IP musi mieć przydzielony unikalny numer zwany adresem IP. Dzięki temu numerowi może być ona jednoznacznie zidentyfikowana w sieci. Numer IP zawiera informację zarówno o numerze sieci jak i numerze komputera w tej sieci. O tym, która część adresu jest adresem sieci, a która hosta decyduje klasa adresu. Dodatkowo administrator sieci może dzielić ją na mniejsze fragmenty w danej klasie stosując tak zwane maski podsieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu adresowanie IP jest bardzo elastyczne.