W tym punkcie omówimy najczęściej wykorzystywane narzędzia służące do diagnostyki działania sieci TCP/IP. W wypadku nieprawidłowego funkcjonowania sieci TCP/IP należy sprawdzić następujące elementy:

(12.1)       Ping

(ang. Packet InterNet Groper) program narzędziowy dostępny w Windows 9x/NT/2000 do diagnostyki połączenia w sieciach TCP/IP
Składania
PING [-t] [-a] [-n liczba] [-l długość] [-f] [l czas-życia] [-v typ-usługi] [-r liczba] [-s liczba] [[-j lista-komputerow] | [-k lista-komputerów] [-w czas] lista-miejsc-przeznaczenia
     

Argumenty

Opis

-t

ping uje w sposób ciągły do chwili przerwania

-a

Podczas pingowania wyświetla nazwę komputera o podanym adresie IP

-n liczba

Liczba pingowań

-l długość

Liczba bajtów, które są wysyłane do pingowanego komputera (domyślnie 32)

-f

Zakaz fragmentowania pakietów routerom będącym na trasie

-l czas-życia

Ustawia pole TTL

-v typ-usługi

Ustawia pole TOS

-r liczba

Wyświetla rasę dla pakietów PING (od 1 do 9)

-s liczba

Żądanie umieszczenia znacznika czasowego dla określonej liczby skoków

-j lista-komputerów

Określenie trasy pakietu

-k lista-komputerów

Określenie trasy pakiety, jeśli komputery nie mogą być rozdzielone routerami pośredniczącymi

-w czas

Czas oczekiwania (w milisekundach)

Lista-miejsc-przeznaczenia

Lista komputerów do pingowania

 

(12.2)       Tracert / traceroute

- program narzędziowy dostępny w Unixie/Windows 9x/NT/2000 do śledzenia trasy datagramów IP w sieciach TCP/IP
Składania
TRACERT [-d] [-h maksymalna-liczba-skoków] [-j lista-komputerów] [-w czas] host-przeznaczenia

Argument

Opis

-d

Brak konwersji adresów IP komputerów znajdujących się pomiędzy lokalnym komputerem a hostem przeznaczenia na nazwy symboliczne

-h maksymalna-liczba-skoków

Maksymalna liczba skoków pomiędzy lokalnym komputerem a hostem przeznaczenia

-j lista-komputerów

Określa rasę przez komputery na liście

-w czas

Czas oczekiwania w milisekundach przez zakończeniem testowania

Host-przeznaczenia

Komputer do zlokalizowania

 

(12.3)       Arp

- program narzędziowy dostępny w Windows 9x/NT/2000 do badania i modyfikowania wartości w tablicy bufora ARP w sieciach TCP/IP
Składania
ARP –a [adres-intern] [-N [adres-interfejsu]
ARP –d –g adres-intern [adres-interfejsu]
ARP –s adres-intern adres-ethern [adres-interfejsu]

Argument

Opis

-a

Pokazuje bieżące wpisy w buforze ARP

-g

Tak samo jak –a

Adres-intern

Adres IP

-N

Pokazuje wpisy bufora dla karty sieciowej określonej przez adres-interfejsu

Adres-interfejsu

Adres interfejsu, wykorzystywany jeśli w systemie jest wiele kart sieciowych

-d

Usuwa wpis

-s

Dodaje wpis do bufora

Adres-ethern

Adres MAC

 

(12.4)       Netstat

program narzędziowy dostępny w Windows 9x/NT/2000 do wyświetlania bieżących połączeń sieciowych TCP/IP oraz statystyk dla poszczególnych protokołów
Składania
NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protokół] [-r] [odstęp]

Argument

Opis

-a

Wyświetla połączenia i porty oczekujące na połączenie

-e

Wyświetla statystyki Ethernet

-n

Wyświetla adresy i numery portów

-s

Wyświetla statystyki dla poszczególnych protokołów

-p protokół

Wyświetla połączenia dla określonego protokołu

-r

Wyświetla zawartość tablicy trasowania

Czas

Wyświetla statyki co odstęp czas