Każdy pakiet wysyłany w sieci, aby mógł być prawidłowo dostarczony, musi zawierać adres MAC odbiorcy. W sieciach złożonych tylko z jednego segmentu mechanizm tłumaczenia adresu IP na adres MAC jest stosunkowo prosty i został opisany podczas omawiania protokółu ARP. W sieciach złożonych z kilku segmentów sprawa się nie-co komplikuje.
Jeśli pakiet jest adresowany do komputera, który nie jest w sieci lokalnej, to jest on wysyłany do routera, który odpowiada za dalsza transmisje takiego pakietu

Rysunek 19 Router

Router zajmuje się przekazywaniem pakietów miedzy różnymi segmentami sieci. Na rysunku 19 przedstawiono router łączący dwa segmenty sieci. Liczba segmentów łączonych przez jeden router może być oczywiście większa. Każdemu segmentowi sieci łączonemu przez router musi odpowiadać oddzielna karta sieciowa.
Jeżeli pakiet jest wysyłany do komputera znajdującego się poza siecią lokalna, to trafia on do routera. Router na podstawie specjalnej tablicy, zwanej tablica routingu, decyduje do którego segmentu sieci przesłać taki pakiet. Jeśli jest on adresowany do komputera, który jest bezpośrednio połączony z routerem , to jest on wtedy kierowany do niego bezpośrednio. Jeśli natomiast jest adresowany do komputera, który nie jest w tej samej sieci co router, to jest przekazywany do kolejnego routera.

Rysunek 20 Routing 

Przykładowa tablica routingu routera 2 dla sieci przedstawionej na rysunku 20 została przedstawiona w tabeli

Numer sieci Maska Next hop
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.1
192.168.3.0 255.255.255.0 Połączony bezpośrednio
192.168.4.0 255.255.255.0 Połączony bezpośrednio

Tabela 4 Tabela routingu Router2

Tablica routingu zawiera informacje, o tym, co należy zrobić z pakietem, czyli do jakiej sieci należy go przesłać. Jeśli router nie znajduje w tablicy routingu odpowiedniego wpisu, oznacza to dla niego ze pakiet powinien być przesłany do domyślnego routera (ang. default route).
Tablica routingu może być budowana ręcznie lub automatycznie. Proces przekazywania pakietu z wykorzystaniem mechanizmu routingu wygląda następująco:

NASTĘPNA