Każdy węzeł (komputer) podłączony do globalnej sieci Internet musi mieć nadany unikalny, niepowtarzalny numer IP. Adres urządzenia podłączonego bezpośrednio do sieci Internet nosi nazwę adresu publicznego i musi być przyznawany przez odpowiednia organizacje dbającą o unikalność adresów publicznych.
W puli adresów IP, obok adresów publicznych , zarezerwowano kilka adresów, które nie mogą być przypisane do urządzeń bezpośrednio podłączonym do sieci Internet. Adresy takie nazywane są adresami prywatnymi i wykorzystywane są w sieciach lokalnych odseparowanych od sieci globalnej. Dzięki temu organizacje mogą budować swoje sieci lokalne, które nie maja bezpośredniego połączenia z Internetem, bez konieczności ustalania puli adresów z organizacja koordynująca.
Adresy prywatne nigdy nie występują w globalnej sieci Internet, a pakiety przesyłane na te adresy nie są przesyłane przez routery do sieci globalnej.
Do adresów prywatnych należą następujące adresy:
Sieć prywatna Początkowy adres prywatny Końcowy adres prywatny
10.0.0.0/8 10.0.0.1 10.255.255.254
172.16.0.0/12 172.16.0.1 172.31.255.254
192.168.0.0/16 192.168.0.1 192.168.255.254

Tabela 4 Adresy prywatne

NASTĘPNA