1.1        Charakterystyka lekcji

Przedmiotem lekcji są sposoby przesyłania informacji między wieloma systemami komputerowymi. Omówione zostaną rodzaje transmisji danych (równoległa, szeregowa), zasada działania modemu i łącza modemowego oraz standardowe protokoły komunikacyjne. Nie będzie wśród nich omawiany protokół TCP/IP (obecnie jeden z najbardziej znaczących), ponieważ poświęcono mu w całości odrębną lekcję.