Modem (MODulator-DEModulator) to urządzenie, którego zadaniem jest konwersja sygnału cyfrowego na analogowy oraz sygnału analogowego w cyfrowy. Modemy służą do zestawiania połączeń z wykorzystaniem komutowanych łącz telefonicznych, w których sygnał (głos) ma postać analogową. Dlatego też, aby umożliwić transmisję sygnału cyfrowego z naszego komputera, poprzez łącza telefoniczne, do komputera odległego, konieczna jest zamiana sygnału cyfrowego w analogowy. Proces taki odbywa się poprzez modulację sygnału cyfrowego. Aby po stronie odbiorcy możliwy był odbiór analogowego sygnału przesyłanego łączami telekomunikacyjnymi, konieczny jest proces zamiany sygnału analogowego na cyfrowy. Osiąga się to poprzez demodulację sygnału analogowego.

Modemy, które komunikują się za pośrednictwem łącz telefonicznych muszą stosować takie same techniki komunikacyjne. Do najważniejszych z nich należą standardy CITT (ang. Consultative Committee for International Telegraph and Telephone). Drugi popularny standard to jest MNP (Microcom Nerworking Protocol).

Modem podłączany jest do komputera zwykle za pomocą łącza RS-232 i może być wykonany jako karta rozszerzająca (modem wewnętrzny), jak i osobne urządzenie montowane na zewnątrz komputera. Poniżej przedstawimy rysunek poglądowy, który pozwala poznać relacje pomiędzy poszczególnymi składowymi modemu.

[Budowa modemu]
Rysunek 8.5. Wewnętrzna budowa modemu

Elementy przedstawione na rysunku mają określone funkcje. Oto one:

Pasmo przenoszenia dla linii telekomunikacyjnych wynosi około 3000 Hz. Jest ono wystarczające do transmisji głosu. Podczas transmisji danych musimy wziąć pod uwagę fakt, że ze względu na różnice w jakości połączeń telefonicznych nie jest możliwe, aby całe pasmo było przeznaczone do transmisji danych. Dlatego też stosowane są pasma ochronne, których rola jest prosta: oddzielić częstotliwość nadawczą od odbiorczej (dla trybu duplex). Zadaniem pasma ochronnego jest zabezpieczenie sygnału przed zakłóceniami.

[Łącza telefoniczne]
Rysunek 8.6. Łącza telefoniczne

Istnieją dwa rodzaje łącz umożliwiających komunikację modemową:

  1. Łącze komutowane - połączenie odbywa się poprzez dzielenie łącza. Połączenie jest zestawiane pomiędzy dwoma adresatami, zakończenie rozmowy powoduje likwidację łącza.

  2. Łącze dzierżawione - różni się tym od łącza komutowanego, że nie występuje nawiązywanie i rozłączanie połączenia, połączenie zestawiane jest na stałe.

NASTĘPNA