Łącza służą do przenoszenia sygnału, często nazywane są również mediami fizycznymi. Łącza można podzielić pod względem rodzaju przenoszonego sygnału na:

Ważną cechą łącz jest liczba strumieni danych, które tymi łączami mogą być przesyłane. Część łączy umożliwia tylko transmisję w jednym kierunku (ang. half-duplex) - sygnały nadawane są naprzemiennie, raz z jednej, raz z drugiej strony łącza. Drugą grupę stanowią łącza, znacznie częściej dziś stosowane, pozwalające na równoczesną dwukierunkową transmisję danych (ang. full-duplex).

Wielkościami charakterystycznymi dla łącz są: zasięg i prędkość przesyłu danych. Parametry te zebrane zostały w poniższej tabeli:

KabelTypowe szerokości pasma i odległości
Skrętka kategorii 510-100 Mb/s, 100 m
Koncentryczny 50 ohm (cienki)10-100 Mb/s, 200 m
Koncentryczny 75 ohm (gruby)10-100 Mb/s, 500 m
Światłowód wielomodowy100 Mb/s, 2 km
Światłowód jednomodowy100-2400 Mb/s, 40 km

Tabela: Zestawienie najważniejszych parametrów popularnych mediów fizycznych

Pamiętajmy jednak, że nie wszystkich łącz można używać wymiennie. Przed wyborem łącza powinniśmy zastanowić się jaki rodzaj techniki będziemy wykorzystywać do transmisji danych.

NASTĘPNA