1.1        Wymagania

Student powinien mieć podstawową wiedzę o systemie operacyjnym, jego funkcjach oraz znać i rozumieć podstawy budowy sprzętu  komputerowego, a w szczególności znać budowę nośników pamięci masowej.

1.2        Charakterystyka lekcji

Wykład stanowi wprowadzenie w pojęcie systemu plików oraz jego roli w systemie.

Celem wykładu jest zapoznanie z  pojęciem pliku i ideą systemu plików oraz krótkie przedstawienie najważniejszych systemów plików, z którymi można będzie spotkać się w toku dalszej nauki.

Po wykładzie student powinien wiedzieć, co to jest plik, znać podstawowe rodzaje plików, rozumieć zasadę działania systemu plików oraz umieć scharakteryzować podstawowe systemy plików.