Podsumowanie

Bez pamięci masowej trudno byłoby sobie wyobrazić pracę systemu komputerowego. Dane w pamięci masowej przechowywane są w postaci plików. Za kontrolę i obsługę plików jest odpowiedzialny system plików. Od niego zależy sposób i jakość wykorzystania nośnika pamięci oraz komfort i sposób pracy użytkownika. Niektóre systemy operacyjne mogą współpracować tylko  z jednym systemem plików, inne potrafią wykorzystać wiele z nich. W najpopularniejszych systemach rodziny Windows stosowanych w komputerach klasy PC stosowane są przede wszystkim systemy FAT i NTFS. System NTFS ma znacznie większe możliwości i pozwala m.in. na zastosowanie odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń systemu na poziomie pojedynczego pliku i katalogu.

Obok wymienionych systemów plików często można spotkać również systemy CDFS  i UDF przeznaczone do zapisu i odczytu danych z nośników CD i DVD.