1.1        Charakterystyka lekcji

Lekcja poświęcona jest zagadnieniom przetwarzania informacji w systemach komputerowych. Przedstawione zostaną sposoby sterowania mocą obliczeniową procesora oraz metody dzielenia mocy obliczeniowej pomiędzy różne zadania. Przybliżona zostanie teoria podziału zadań na procesy i wątki. Omówione zostaną sposoby unikania stanów awaryjnych podczas potokowego przetwarzania danych.