1.1        Charakterystyka lekcji

W lekcji tej omówione zostaną mechanizmy towarzyszące wykorzystaniu pamięci operacyjnej. Określona zostanie rola pamięci podczas wykonywania programów i przesyłania danych między komponentami systemu komputerowego. Przedstawione zostaną metody dostępu do danych umieszczanych w pamięci operacyjnej komputera.