Pojęcie programu rezydentnego (ang Terminate and Stay Ready - TSR) jest ściśle związane z systemem operacyjnym MS-DOS. Programem rezydentnym nazywamy proces wykonujący swe zadania "w tle" systemu operacyjnego, niezależnie od programów działających "na pierwszym planie". W systemach Win32 konstrukcja tych programów jest nieco inna.

Funkcje rezydentne programu mogą być wywoływane poprzez:

Programy rezydentne z reguły zajmują się usługami związanymi z pracą systemu operacyjnego lub zainstalowanych urządzeń wejścia-wyjścia, ale są nimi również wirusy. Programami rezydentnymi są: sterownik myszy, nakładki na system (np. popularny Norton Commander).

Drugą grupę programów, stanowią programy rezydentne systemu operacyjnego, niezbędne do jego prawidłowego działania. Do wystartowania (uruchomienia pierwszego procesu) system operacyjny wykorzystuje pamięć. W tej pamięci przez cały czas działania systemu operacyjnego musi znajdować się rdzeń systemu operacyjnego, tablice wykorzystywane przy komunikacji z urządzeniami we/wy, itd. To właśnie programy rezydentne systemu operacyjnego zajmują się wykonaniem tych zadań.

Programy rezydentne stanowiły ważną rolę w systemie MS-DOS i pierwszych systemach spod znaku Windows. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa, w nowych systemach operacyjnych zmieniono nieco konstrukcję programów tego typu.

NASTĘPNA