1.1        Wymagania

Student powinien znać klasyczną koncepcję budowy komputerów oraz rozumieć budowę sprzętu komputerowego klasy PC.

1.2        Charakterystyka lekcji

Wykład stanowi wprowadzenie do niezwykle bogatej tematyki jaką są systemy operacyjne komputerów. Wprowadza on studenta w podstawowe wiadomości dotyczące ogólnej charakterystyki systemów operacyjnych, zrozumienie ich roli i zadań.

Celem wykładu jest uświadomienie roli systemu operacyjnego w funkcjonowaniu systemu komputerowego oraz zapoznanie z podstawowymi cechami systemów operacyjnych.

Po wykładzie student powinien wiedzieć i rozumieć jaką rolę w systemie komputerowym pełni system operacyjnym, rozumieć jego podstawową strukturę oraz umieć określić podstawowe rodzaje systemów operacyjnych.