Dzisiaj jest wykorzystywanych bardzo wiele różnych systemów operacyjnych. Wybór systemu zależy przede wszystkich od potrzeb użytkownika i od zasobności jego portfela. Istnieją systemy operacyjne dedykowane dla określonego sprzętu oraz systemy uniwersalne, które mogą pracować na wielu platformach sprzętowych.

Do najbardziej popularnych systemów operacyjnych należą dzisiaj systemy:

§         UNIX

UNIX został opracowany w roku 1969. Liczy sobie więc już parę lat i dążył w tym czasie dojrzeć do prawdziwego i złożonego systemu operacyjnego. Zazwyczaj stosuje się go komputerach większych niż systemy IBM PC. Jego zasadniczą cechą jest wielodostępności i wielozadaniowość. Sposób wydawania poleceń w UNIXie ma charakter tekstowy, chodź pod kontrolą tego systemu mogą działać systemy graficzne (np. XWindows). System ten świetnie nadaje się jako system operacyjny dla różnej wielkości serwerów. Umożliwia on zarówno udostępnienie użytkownikom wielu usług sieciowych takich jak dostęp do sieci Internet, współużytkowanie plików, obsługa poczty elektronicznej jak też zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo. Stosując mechanizmy bezpieczeństwa zaimplementowane w Unixie można zapewnić bezpieczeństwo usług świadczonych w sieci komputerowej, kontrolę dostępu do tych usług, prywatność zasobów gromadzonych przez użytkowników na serwerze oraz inne elementy wchodzące w skład tak zwanej polityki bezpieczeństwa. Cechy te sprawiają, że system Unix – w różnych swoich odmianach – znalazł zastosowanie w bankach, instytucjach finansowych, agendach rządowych i wielu innych obszarach wymagających niezawodności i bezpieczeństwa.

§         Linux

Linux jest systemem operacyjnym z rodziny systemów unixowych. Jest on dostępny w zasadzie za darmo i może być instalowany na domowych PC-tach. Więcej miejsca na temat tego systemu, jego budowy i obsługi poświęcamy w kolejnym przedmiocie z grupy przedmiotów informatycznych – Informatyce 3.

§         DOS

DOS jest bardzo prostym system operacyjny pozbawiony wielu niezbędnych dzisiaj cech. Dzisiaj systemy wyposażone w system operacyjny DOS należą już do rzadkości, choć ducha DOSa można odnaleźć jeszcze w wielu współczesnych systemach operacyjnych.

§         Windows

Windows był początkowo nakładką na system operacyjny DOS. Począwszy od wersji 95 stał się pełnoprawnym system operacyjnym. Jest to niewątpliwie system operacyjny instalowany na komputerach klasy PC. Systemy Windows stanowią całą rodzinę systemów operacyjnych, w których można wyróżnić trzy zasadnicze grupy:

§         System Windows 95, 98, Me – będące bezpośrednią kontynuacją systemu DOS,a co za tym idzie mające ciągle wiele z nim wspólnego. Są stosunkowo tanie i przeznaczone przede wszystkim do prostych prac i zabawy.

§         System Windows NT/2000/XP jest zupełni innym systemem niż wymienione powyżej, gdyż jego twórcy od początku oparli się na innych założeniach. Przeznaczony jest do zastosować biurowych i profesionalnych. Zapewnia dobrą stabilność i komfort pracy, a w swoim najnowszych wersjach również bezpieczeństwo. Sprzedawany jest w kilku odmianach dla stacji roboczych i serwerów.

§         System Windows CE jest przeznaczony dla komputerów miniaturowych typu palmtop.

§         Novell

Novell jest systemem operacyjnym przeznaczonym dla serwerów. Jest to system o długiej już tradycji i ugruntowanej pozycji na rynku. Dobrze nadaje się do wykorzystania w firmach małej i średniej wielkości. Traci jednak na swojej popularności na rzecz systemu Windows 2000.