1.1        Charakterystyka lekcji

Lekcja omawia budowę sprzętu komputerowego klasy PC z uwzględnieniem obowiązujących współcześnie standardów i rozwiązań technicznych. W przypadku niektórych elementów zestawu komputerowego krótko omówiona zostanie historia ich rozwoju. Ponadto lekcja zawiera opis sposobu działania przykładowych urządzeń wejścia-wyjścia.