1.1        Wymagania

Student powinien wiedzieć, co to jest sieć komputerowa oraz mieć praktyczną znajomość obsługi Internetu.

1.2        Charakterystyka lekcji

Wykład stanowi wprowadzenie w funkcjonowanie sieci Internet oraz podstawowe usługi oferowane w tej sieci.

Celem wykładu jest zapoznanie z mechanizmami działania sieci Internet oraz podstawowych usług sieciowych.

Po wykładzie student powinien wiedzieć, co to jest Internet, jaki usługi oferuje oraz działają usługi WWW, ftp i e-mail