Podsumowanie

Internet stał się w ciągu ostatnich dwudziestu lat ważnym środkiem komunikacji międzyludzkiej. Jego popularność ciągle rośnie, a wraz z nią liczba użytkowników. Najważniejszymi usługami wykorzystywanymi w sieci Internet są usługi WWW, ftp oraz e-mail.