Wśród dokumentów WWW możemy wyróżnić trzy rodzaje. Są to dokumenty:

-         statyczne

-         dynamiczne

-         aktywne

Dokument statyczny to „standardowy” dokument WWW zapisany w języku HTML raz na zawsze. Nie zmienia się on więc w czasie swego cyklu życia.

Zaleta tego typu dokumentów jest przede wszystkim ich prostota. Mogą one być tworzone przez niezbyt zaawansowanych użytkowników. Jeśli go przetestujemy, to mamy gwarancję, że pozostanie on poprawny do końca swego życia. Z takim dokumentem łatwo też poradzi sobie nasz serwer WWW oraz przeglądarka.

Z dokumentem statycznym wiążą się też pewne wady. Do zasadniczych należy ... niezmienniczość zawartych w nim informacji. Tak to właśnie jest, że to co jest zaleta może być jednocześnie wadą.

Zmiany w treści dokumentu statycznego wymagają za każdym razem ingerencji autora. Dokumenty takie są wiec nieelastyczne, a wprowadzanie do nich zmian wiąże się z pewnymi kosztami, stratą czasu i możliwością wprowadzenia przypadkowych błędów.

Dokumenty dynamiczne cechują się tym, że mogą pokazywać aktualne informacje bez konieczności dokonywania zmian w tych dokumentach.

Mogą więc służyć do prezentowania informacji, która często się zmienia – takich jak na przykład wyniki sesji giełdowych, danych o pogodzie itp.

W jaki sposób działają dokumenty dynamiczne? Tak naprawdę są to dokumenty statyczne, ale przygotowywane „na bieżąco”. Po odebraniu przez serwer żądania przesłania dokumentu dynamicznego, serwer  najpierw uruchamia specjalny program, który na podstawie aktualnych danych tworzy dokument HTML (statyczny). Z punktu widzenia przeglądarki dokumenty dynamiczne i statyczne są więc nierozróżnialne.

Do głównych zalet dokumentów dynamicznych należy ich duża elastyczność.

Nie ma jednak róży bez kolców. Dokumenty dynamiczne wymagają większych nakładów zarówno od autora tych stron (wiedza, doświadczenie) jak i od serwera WWW, który musi wykonać więcej operacji przed przesłaniem strony do klienta.

Strony dynamiczne muszą być znacznie uważniej opracowane i lepiej przetestowane niż strony statyczne. Ich ściągniecie z serwera zajmuje też zazwyczaj więcej czasu niż stron statycznych.

Wadą tych stron jest tez i to, że po przesłaniu ich do przeglądarki pozostają już niezmienione. Użytkownik nie może więc pracować z nimi interaktywnie. Jeśli chce coś zmienić (np. układ danych), to musi ściągnąć z serwera kolejną stronę.

Brak interaktywności strony dynamicznej może być usunięty poprzez zastosowanie stron aktywnych. Dokument aktywny nie jest, w przeciwieństwie do pozostałych typów, w pełni określony przez serwer. W jego skład wchodzi program, który może obliczać i wyświetlać wartości w trakcie przeglądania dokumentu przez użytkownika

Tak więc zawartość strony aktywnej może się cały czas zmieniać, a decyzję o jej wyglądzie podejmuje użytkownik.

Dokument aktywny może też , co jest bardzo ważne, w sposób ciągły sięgać do swoich źródeł informacji i uaktualniać dane wyświetlane (np. notowania giełdowe).

Za te udogodnienia płacimy jednak większymi nakładami poniesionymi na stworzenie dokumentu oraz większymi kosztami jego prezentacji (przeglądarka musi umieć więcej i być zainstalowana na wydajniejszym systemie). Dodatkowo dokument aktywny stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu, gdyż może on również udostępniać informacje zgromadzone na komputerze przeglądarki i w pewnym sensie może przejąć kontrolę nad częścią jego zasobów.

NASTĘPNA