Protokół FTP (ang. File Transfer Protocol) jest protokołem ogólnego przeznaczenia wykorzystywany w najbardziej rozpowszechnionych usługach przesyłania plików.

Protokół FTP umożliwia:

-         przesłanie dowolnego pliku

-         określenie właściciela pliku

-         określenie ograniczenia dostępności

-         ukrycie szczegółów poszczególnych systemów operacyjnych

Jest to też jeden z najstarszych protokołów wykorzystywanych w sieci Internet. Powstał wcześniej niż protokoły TCP czy IP.

Najważniejszą cecha protokołu FTP, jest to że może on być wykorzystywany do kopiowania dowolnego pliku z jednego komputera na inny.

 

Interfejs dostępny dla użytkownika korzystającego z z FTP może by różny w zależności od implementacji, gdyż standard protokołu FTP nie definiuje interfejsu użytkownika a jedynie sposób w jaki oprogramowania jednego komputera współpracuje z oprogramowaniem drugiego komputera.

Najpopularniejszy jest interfejs opracowany dla systemu UNIX BSD. Obejmuje on ponad 50 poleceń.

Po podaniu polecenia open protokół FTP tworzy połączenie TCP z odległym komputerem. Połączenie to nosi nazwę połączenia sterującego. Połączenie sterujące służy tylko do przekazywania poleceń, a nie do przesyłania danych.

Po ustanowieniu połączenia sterującego oprogramowanie FTP wymaga podania danych pozwalających na identyfikację użytkownika. Należy wiec podać identyfikator oraz hasło.

Po uzyskaniu autoryzacji można już zlecać wykonywanie poleceń w tym przesyłanie plików.

Wszystkie polecenia przesyłane są połączeniem sterującym. Jeśli użytkownik zamierza zamknąć połączenie sterujące musi wydać polecenie close.

Close nie kończy jednak działania programu FTP.

 

Możliwość autoryzacji użytkowników w FTP jest bardzo cenna, gdyż pozwala na kontrolę dostępu do zasobów serwera FTP.

Wiele jednak serwerów FTP udostępnia swoje zasoby dowolnemu użytkownikowi. Aby uniknąć konieczności nadawania wszystkim użytkownikom, którzy zamierzają skorzystać z zasobów serwera FTP kont, wprowadzono jedno specjalne konto. Kont to ma identyfikator anonymous. Identyfikator ten pozwala na dostęp do zasobów serwera dowolnemu użytkownikowi. Czasami zdarza się, że z kontem anonymous związane jest hasło dostępu. Najczęściej jako hasło dostępu dla konta anonymous należy podać swój adres e-mail.

 

Program FTP obsługuje dwa podstawowe rodzaje plików. Są to

Korzystając z protokołu ftp trzeba ustalić przed przesłaniem pliku tryb transmisji (czyli typ przesyłanego pliku)

Tryb tekstowy służy do przesyłania podstawowych plików tekstowych podzielonych na wiersze.

Tryb binarny służy do przesyłania wszystkich innych rodzajów plików.

W takim trybie należy więc przesyłać pliki zawierające obrazki, muzykę, programy czy dokumenty Worda.

 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej po wydaniu polecenia open protokół FTP otwiera połączenie TCP, którym przesyłane są komendy interfejsu FTP. Połączenie to nazywane jest połączeniem sterującym.

Natomiast pliki nie są przesyłane połączeniem sterującym. Dla każdego pliku ustanawiane jest oddzielne połączenie i tym połączeniem przesyłany jest plik. W celu uniknięcia konfliktów między połączeniem sterującym a połączeniem dla danych każde z nich wykorzystuje inny port.

W trakcie sesji FTP połączenie sterujące pozostaje stałe i nie zmienia się. Połączeni dla danych zmieniają się natomiast często. W trakcie sesji są najczęściej wielokrotnie otwierane i zamykane.

Dzięki rozdzieleniu połączeń dla danych i poleceń sterujących można:

·        korzystać z warunku końca pliku

 NASTĘPNA