1.1        Charakterystyka lekcji

Tematem lekcji jest logiczna struktura systemu komputerowego. W ogólny sposób omówiona zostanie podstawowa architektura systemu, jego najważniejsze elementy oraz występujące pomiędzy nimi powiązania funkcjonalne.