Dr inż Ryszard Łagoda

Warszawa, ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki
pokój 316

(+48) 22 234 5624

lagoda@isep.pw.edu.pl
ryszard.lagoda@ee.pw.edu.pl

Konsultacje: