System pomocy

Podstawowym systemem pomocy w UNIXie są tzw. manual pages - kompletna dokumentacja systemu operacyjnego w formacie tekstowym. Jej użycie polega na napisaniu po zachęcie systemu polecenia man polecenie, gdzie polecenie to słowo, na temat którego chcemy się czegoś dowiedzieć. Na przykład:

man man
man ls
man cd

Wywołanie polecenia powoduje wyświetlenie na terminalu informacji na żądany temat.

Proszę zapoznać się z opisem polecenia cd, dostępnym przy pomocy man pages po wydaniu polecenia:

man
-s 1 cd

(‘-s 1’ oznacza sekcję 1).

Alternatywnym i często wygodniejszym sposobem jest użycie AnswerBook . W tym celu należy za pomocą przeglądarki WWW połączyć się z adresem sieciowym http://ab:8888 (lub http://ab.isep.pw.edu.pl:8888 , jeżeli łączymy się spoza sieci WE). AnswerBook zawiera wszystkie strony dostępne przez man, a także bardzo dużą ilość dodatkowej dokumentacji. Dostępny jest także odpowiedni mechanizm poszukiwania stron zawierających podane słowo.

Proszę zapoznać się z treścią (pobieżnie) z książką Solaris Common Desktop Environment: User's Guide w kolekcji Solaris 8 User Collection AnserBook-a.


Dodatkowo należy również korzystać ze stron WWW przygotowanych specjalnie dla studentów Wydziału Elektrycznego, dostępnych pod adresem http://www.ee.pw.edu.pl .