System plików

System plików w systemie UNIX ma podobnie jak w systemie DOS hierarchiczną strukturę drzewiastą (odwróconego drzewa). Korzeń tego drzewa (tzw. root ) jest oznaczony symbolem / (ukośnik, łamane, ang. slash , odwrotnie niż w systemie DOS, \, backslash). Węzły drzewa są katalogami (uważanymi, za specjalną odmianę plików), które mogą zawierać inne pliki (czyli również następne katalogi). Nazwa pliku w systemie UNIX nie musi zawierać żadnych rozszerzeń (system do identyfikacji typu pliku używa jego zawartości, a nie nazwy czy rozszerzenia). Duże i małe litery sa rozróżniane (np. w jedym katalgou mogą być dwa pliki: 'a' i 'A'). Do podstawowych poleceń systemowych, które służą do przeglądania i modyfikacji struktury systemu plików należą:

Proszę zapoznać się ze strukturą systemu plików stosując poznane komendy, rozpoczynając przegląd katalogów od katalogu root (/).

Pytania kontrolne:
  1. Jaka jest pełna nazwa (ścieżka) Twojego katalogu domowego?
  2. Jakie pliki ukryte znajdują się w Twoim katalogu domowym?
  3. Jakie katalogi znajdują się bezpośrednio w Twoim katalogu domowym?
  4. Czy są wśród nich katalogi ukryte?
  5. Co oznacza opcja: ‘-i’ w poleceniach rm , cp, mv oraz opcja ‘-p’ w poleceniu cp ?