Podstawy programowanie w językach C i C++ w systemie UNIX

Utwórz (o ile jeszcze nie istnieje) w swoim katalogu domowym katalog o nazwie Programy a w nim podkatalog C. Upewnij się, że katalog jest pusty. Utwórz w nim plik chello.c zawierający prosty program w języku C, np.:

#include <stdio.h>
void main()

printf("Sie ma z C!\n");
}

Dokonaj kompilacji tego programu przy pomocy kompilatora języka C, stosując komendę:

cc -o chello chello.c

Jakie pliki znajdują się w katalogu C i jakie są prawa dostępu do nich? Jak duży jest plik wykonywalny?

Umieść plik wykonywalny tego programu na ścieżce wywołania programów i uruchom go nie podając katalogu.

Utwórz, skompiluj i uruchom jako komendę (bez ścieżki) cpphello następujący program w języku C++:

#include <conio.h>
void main()

cout << "Sie ma z C++!\n";
return 0;
}
Kompulator języka C++ wywołuje się przy pomocy polecenia CC (dwie duże litery C). Składnia jest identyczna jak dla języków C i Pascal.

Jak duży jest plik wykonywalny?

Zapoznaj się z opisem (w sekcji 2 man pages) i przykładami następujących funkcji systemowych:
open
close
read
write
Napisz prosty program w języku C, używający powyższych funkcji, wyświetlający na ekranie pierwszych 400 znaków pliku /etc/hosts.

Zapoznaj się z opisem następujących funkcji systemowych:
opendir
closedir
readdir
(Są one opisane w sekcji 3C man pages). Napisz prosty program wyświetlający spis wszytkich plików z katalogu /etc/inet.