Edycja, kompilacja i uruchamianie prostych programów w języku Java

Utwórz (o ile jeszcze nie istnieje) w swoim katalogu domowym katalog o nazwie Programy, a w nim podkatalog Java. Przy pomocy polecenia ls upewnij się, że katalog jest pusty. Wykorzystując edytor pico lub dtpad utwórz w nim plik Hello.java zawierający następujący prosty program w języku Java:

class Hello
{
public static void main(String[] args)
{
System.out.println("Sie ma z Javy!");
}
}

Po zakończeniu edycji przejrzyj zawartość pliku poleceniem cat . Dokonaj kompilacji tego programu przy pomocy kompilatora języka Java, stosując komendę:

javac Hello.java

Jakie komunikaty wyświetlił kompilator? Jakie pliki znajdują się w katalogu Java i jakie są prawa dostępu do nich?

Nieudana kompilacja powoduje wyświetlenie komunikatów o błedach, poprawna nie wyświetla nic. Jeżeli kompilacja powiodła Ci się od razu, spróbuj różnych modyfikacji pliku Hello.java i zaobserwuj zachowanie kompilatora. Na koniec przywróć poprawną wersję pliku i ponownie go skompiluj.

Uruchom program wydając komendę:

java Hello

Co zostało wyświetlone na ekranie?

Spróbuj uruchomić program komendą:

java Hello.class

Jaki jest wynik tej próby?

Zmodyfikuj nazwę klasy (dotychczas "Hello") deklarowanej w pliku Hello.java, a także tekst komunikatu wyprowadzanego na ekran. Spróbuj skompilować program. Jaki plik powstał w wyniku kompilacji? Uruchom go.