Edytor tekstu

Najprostszym edytorem tekstowym dostępnym dla użytkowników sieci WE w czasie pracy na terminalu tekstowym jest edytor pico. Aby go uruchomić podajemy komendę:

pico nazwa_pliku

np. pico test.java powoduje otworzenie pliku test.java i rozpoczęcie jego edycji.

Obsługa tego edytora jest bardzo podobna do obsługi programu pocztowego pine. Myszka nie jest przez program obsługiwana.

Przez cały czas pracy w pico dolne dwie linie ekranu zajęte są podstawową kontekstową pomocą na temat dostępnych w danej chwili operacji. Aby po jego uruchomieniu otrzymać szerszą pomoc na temat jego użytkowania, należy wcisnąć Ctrl-G. Na ekranie zostanie wyświetlony spis najważniejszych poleceń edytora. Np. Ctrl-X służy do zakończenia pracy z edytorem z zapisaniem pliku. Znak ^ w treści pomocy oznacza klawisz Ctrl.

Równie prostym edytorem, ale pracującym w trybie graficznym (tylko przez XWindow) jest edytor dtpad, uruchamiany poleceniem:

dtpad nazwa_pliku &

(znak '&' powoduje, że edytor uruchamia się "w tle", nie zajmując terminala, na którym wydawana jest polecenie). Obsługa edytora jest podobna do obslugi edytora Notatnik (Notepad) w MS Windows.

Prosze zapoznać się z edycją plików przy pomocy obydwu programów.

Pytania kontrolne:
  1. W jaki sposób w edytorze dtpad określić numer linii, w której znajduje się kursor tekstowy? (Wskazówka: użyj menu)
  2. Dlaczego nie ma sensu uruchamianie edytora pico "w tle" (ze znakiem '&').