Laboratorium systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Ćwiczenia symulacyjne z sieci komputerowych


W niniejszym laboratorium wykorzystywane są ćwiczenia symulacyjne kursu firmy Microsoft 2243 "Podstawy sieci komputerowych i systemu operacyjnego MS2000"
Należy uruchomić z menu Start->Programs->Kurs2243. Po wybraniu powinien uruchomić się Internet Explorer ze stroną: "Podstawy sieci i systemu operacyjnego Windows 2000". Należy wybrać link (z lewej strony okna) "Symulacje laboratoriów".W trakcie laboratoriów należy wykonać następujące ćwiczenia:
 1. Poznawanie sieci komputerowej.
 2. Analiza budowy sieci.
 3. Określanie właściwości protokołu.
 4. Badanie procesów i protokołów stosu TCP/IP.
Po zakończeniu laboratorium należy odpowiedzieć (sobie) na pytania zamieszczone poniżej.

Pytania (retoryczne ;) )

 1. Jesteś odpowiedzialny za rozbudowę sieci komputerowej w przedsiębiorstwie, które otworzyło nowe przedstawicielstwo i jednocześnie przejęło inną małą firmę. Jaką nazwą określa się taką sieć i jakie składniki sieciowe zostaną użyte do budowy tej sieci.
 2. Jakie funkcje wykona karta sieciowa przy wysyłaniu pliku z danego komputera do sieci komputerowej?
 3. W głównej siedzibie przykładowego przedsiębiorstwa używana jest sieć Ethernet. CO stanie sie z siecią po dodaniu dużej liczby komputerów, przy założeniu, że nie zainstalowano jednocześnie mostów, przełączników ani ruterów?
 4. Użytkownicy sieci firmowej chcą korzystać z dostępu do zasobów znajdujących się w sieci firmowej z domu. Jakie metody umożliwiają im taki dostęp.
 5. Który z protokołów sieciowych umożliwia połączenie różnych systemów komputerowych (jest protokołem otwartym) ?
 6. Jakie wartswy wyróżnia się w modelu TCP/IP? Jakie protokoły sieciowe związane są z poszczególnymi wartswami?
 7. W jaki sposób protokół TCP/IP rozróżnia aplikacje i komputery na których te aplikacje są uruchomione.
 8. Jakie trzy elementy charakteryzują gniazdo?
 9. Jakie protokoły można wyróżnić w stosie protokołów TCP/IP?
 10. Który z protokołów jest odpowiedzialny za adresowanie i ruting danych do miejsca przeznaczenia?
 11. Który z programów narzędziowych może zostać użyty do sprawdzenia poprawności połączenia sieciowego?

Waldemar Graniszewski

Ostatnia modyfikacja: