Wykaz publikacji dr inż Włodzimierz Dąbrowski

 1. Design Dynamic Web Applications using Graphical Modeling Language (WebML) , Workshop of PELINCEC Working Group 3  Intelligent Control and Signal Processing; “Bridges Through Time: Intelligent Control, Signal Processing and Real-Time Process Control” scheduled for December 16&17, 2004., wsp. R.Hryniów, T.Pieciukiewicz
 2. Development of Behavioral System Modeling – a Comparative Study, Workshop of PELINCEC Working Group 3  Intelligent Control and Signal Processing; “Bridges Through Time: Intelligent Control, Signal Processing and Real-Time Process Control” scheduled for December 16&17, 2004., wsp. A.Stasiak
 3. Dydactic aspects of e-learning materials, Proc.of the 7th International Conference on Interactive Computer aided Learning (ICL2004), September 29 - October 01, 2004 Carinthia Tech Institute, Villach, Austria (wsp. A.Stasiecka, W.Bednaruk, E.Stemposz)
 4. Metodyki projektowania e-aplikacji, Inżynieria oprogramowania nowe wyzwania pod redakcją J. Górski, A. Wardziński , str 341-356, WNT, Warszawa 2004, (wsp. R. Hryniów, T. Pieciukiewicz)
 5. Design Intelligent Web Applications using Web Modeling Language (WebML), International Workshop on Intelligent Media Technology for Communicative Intelligence, Warsaw, Poland, September 13-14, 2004 (coauth. Szymon Merklejn , Tomasz Czwarno)
 6. Uczelniany system edukacji zdalnej e-Łoś, IV Warsztaty i Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Politechnika Warszawska, 3-5 czerwca 2004
 7. Budowa materiałów e-learningowych z uwzględnieniem aspektów pedagogicznych, IV Warsztaty i Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Politechnika Warszawska, 3-5 czerwca 2004 (współautor: W. Bednaruk, A.Stasiecka, E.Stemposz)
 8. Modelowanie systemów czasu rzeczywistego z wykorzystaniem języka UML, Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2004-wsp. Andrzej Stasiak, Tomasz Pieciukiewicz
 9. Quality  Ensurement System for the Distance Engineer  Studies  Model, IASTED International Conference on Web-based Education (WBE 2004), Innsbruck, Austria  16-19 Feb. 2004 , (coauthor: M.Zawadzki)
 10. Modeling Real-Time Systems with UML Language, Impact of Artificial Intelligence Methods and Models on Engineering Practice A workshop of PELINCEC Working Group 3  Intelligent Control and Signal Processing,Warsaw, December 11 & 12, 2003 (coauthor: A. Stasiak, T. Pieciukiewicz)  
 11. Wspomaganie procesów biznesowych w narzędziach IBM Lotus, Letnia Szkoła Informatyki, Szczyrk 2003 (współautor: M.Zawadzki)
 12. Mind Maping w lekkich metodykach projektowych, w Problemy i metody inżynierii oprogramowania pod redakcją Z Huzar, Z. Mazur, strony 537 - 550, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2003, (współautor: R.Hryniów, M.Zawadzki)
 13. Systemowe wsparcie zdalnej edukcaji, w Problemy i metody inżynierii oprogramowania pod redakcją Z Huzar, Z. Mazur, strony 675 - 684, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2003, (współautor: E.Stemposz, A.Stasiecka, J. Płodzień)
 14. Rola zjazdów w modelu kształcenia na odległość, III Konferencja i Warsztaty Politechniki Warszawskiej Uniwersytet Wirtualny, Warszawa 5-7 czerwca 2003 (współautor: E.Grzejszczyk)
 15. Metody pracy grupowej w środowisku wirtualnym, III Konferencja i Warsztaty Politechniki Warszawskiej Uniwersytet Wirtualny, Warszawa 5-7 czerwca 2003
 16. Bazy Danych. Akademickie Podręczniki Multimedialne, Politechnika Warszawska 2003 (współautor: P.Potasiński)
 17. Podpis elektroniczny, MIKOM, Warszawa 2003 (współautor P.Kowalczuk)
 18. Control theory education in the distance education B.Eng. studies at Warsaw University of Technolgy, (współautor: A.Dzieliński, R Łopatka) The 6th IFAC Symposium on Advances in Control Education, University of Oulu, 16-18 June 2003, Finland
 19. System zapewnienia jakości w modelu zdalnych studiów inżynierskich, IV Międzynarodowa Konferencja Kształcenie Ustawiczne Inżynierów i Menadżerów, Kielce, 27-29 października 2002
 20. Specyfika projektów typu eLearning, w: Wybrane problemy inżynierii oprogramowania, Nakom, Poznań 2002
 21. Program i metodyka nauczania podstaw informatyki w modelu SPrINT, II Warsztaty PW - Uniwersytet Wirtualny, Warszawa, 6-8 czerwca 2002
 22. Technologia przepływu pracy - kryteria doboru narzędzi Workflow, Konferencja WorkFlow 2002, Warszawa, kwiecień 2002 (współautor P.Kowalczuk)
 23. Wykorzystanie technik telemedialnych w procesie dydaktycznym w środowiskach akademickich, Seminaria z  zakresu baz danych, inżynierii oprogramowania i systemów rozproszonych, Instytut Podstaw Informatyki PAN, PJWSTK, Warszawa, październik 2001
 24. Akademickie Podręczniki Multimedialne. Informatyka 1, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001 (współautor: S.Nowak, G.Michalak)
 25. Solving positive matrix polynomial equations using matrix interpolation, 13th International Conference on Process Control '01, Strbske Pleso, Slovak Republic , June 11-14, 2001
 26. W jaki sposób komputer przetwarza informacje, portal edukacyjny Eduseek, Warszawa 2000
 27. Netykieta, portal edukacyjny Eduseek, Warszawa 2000
 28. Podstawowe informacje o sieci Internet, portal edukacyjny Eduseek, Warszawa 2000
 29. Komputery i Sieci - cykl 15 wykładów wraz z ćwiczeniami,  portal edukacyjny Eduseek, Warszawa 2000 (współautor Maciej Krzyżanowski )
 30. Wykorzystanie sieci internet w nauczaniu na odległość, w: materiały XVI Konferencji Informatyka w Szkole, Mielec 2000
 31. Edytor tekstu Word 97 PL wraz z elementami Windows 98 - Daewoo Classic School , DDC Training Center Warszawa 2000
 32. Obsługa komputera. Podstawy - Excel 97, DDC Training Center, Warszawa 2000
 33. Obsługa komputera. Podstawy -Word 97, DDC Training Center, Warszawa 2000
 34. Obsługa komputera. Podstawy -Windows 98, DDC Training Center, Warszawa 2000
 35. Obsługa komputera. Podstawy. Windows 98 wraz z podstawami internetu, DDC Training Centre, Warszawa 2000
 36. Obsługa komputera. Podstawy, DDC Training Center, Warszawa 2000
 37. System Windows 98 - Daewoo Classic School, DDC Training Center , Warszawa 2000
 38. Arkusz kalkulacyjny Excel 97 PL - Daewoo Classic School, DDC Traninig Center , Warszawa 2000
 39. Edytor tekstu MS Word 97 PL - Daewoo Fast School, DDC Training Center , Warszawa 2000
 40. Arkusz kalkulacyjny Excel 97 PL - Daewoo Fast School, DDC Training Center , Warszawa 2000
 41. Obsługa komputera. Pakiet biurowy - materiały szkoleniowe dla nauczycieli, DDC Training Center, Warszawa 2000
 42. Obsługa komputera. Pakiet biurowy - Daewoo Classic School, DDC Training Center, Warszawa 2000 (współautor Marek Sobczuk)
 43. Zastosowanie metod interpolacji macierzowej do analizy i syntezy układów sterowania jedno- i dwuwymiarowych, praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999
 44. Ćwiczenia z Lotus Notes 4,5, MIKOM, Warszawa 1998, (współautor Marek Zawadzki )
 45. Obsługa komputera. Doskonalenie, Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1998
 46. System Windows 95 PL , Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1998
 47. Nowoczesne metody dydaktyczne w nauczaniu elementów informatyki, w: materiały XIII Konferencji Informatyka w Szkole, Lublin, 17-20 września 1997
 48. Arkusz kalkulacyjny Excel 7.0 PL, Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 49. Edytor tekstu Word 7.0 PL - Daewoo Classic School , Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 50. Edytor tekstu Word 7.0 PL - Daewoo Fast School , Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 51. Edytor tekstu Word 7.0 PL wraz z elementami Windows 95, Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 52. Obsługa komputera. Podstawy, Daewoo Dacom Comunications, Warszawa 1997
 53. Zadania i problemy z elementów informatyki, MIKOM, Warszawa 1996
 54. Zbiór zadań z fizyki dla klasy drugiej szkół średnich,   Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa1995, (współautor: Jolanta Lipszyc )
 55. Invariance of the local reachability and local controllability under feedbacks of 2-D linear systems, Biulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 41, No. 3, 1993; (współautor: Tadeusz Kaczorek )
 56. Reduction of singular 2-D periodic systems to constant 2-D linear systems by the use of state feedback and Floquet-Lapunov transformation, Biulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 41, No. 2, 1993; (współautor: Tadeusz Kacczorek)