Moja Strona Główna

Hmm, temat czy promotor??

Przykładowe tematy prac dyplomowych


dr inż. Włodzimierz Dąbrowski
e-mail: w.dabrowski@ee.pw.edu.pl ;  konsultacje: godziny konsultacji .


Prace zakończone      Informacje        
Pliki i zasoby (wymaga autoryzacji)

 

Prace dyplomowe wykonywane są z następujących obszarów zainteresowań: modelowania systemów przetwarzania informacji, systemów internetowych, metodyk obiektowych, relacyjnych i obiektowych baz danych, metodyk i narzędzi zarządzania projektami informatycznymi, systemy wspomagające nauczanie na odległość.
Prace dyplomowe mają głównie charakter praktyczny. Najczęściej obok analizy dziedziny problemowej zawierają one praktyczną implementację systemu informatycznego lub przynajmniej jego prototypu. Studenci mają więc możliwość przejść przez cały cykl produkcji oprogramowania od etapu analizy aż po wdrożenie i pielęgnację kodu. Polecam je osobom, które czerpią radość z poznawania nowych technologii i samodzielnego tworzenia nowych produktów. 
Nieliczne prace mają charakter teoretyczny. Dotyczą one najczęściej modelowania układów dodatnich oraz analizy modeli obiektowych baz danych i języków zapytań. 
Polecam je osobom z zacięciem matematycznym.

Zamieszczone poniżej przykładowe tematy prac dyplomowych należy traktować hasłowo. Wiele z nich sformułowanych jest w sposób ogólny, tak aby konkretną realizację można było dostosować do zainteresowań dyplomanta, Zapraszam również osoby, które mają własne pomysły na tematy prac związanych z w/w tematyką.


 

 

1.      Systemy wsparcia zdalnego nauczania

2.      Architektury portali i wortali internetowych

3.      Języki i metody programowania portali internetowych

4.      Inżynieria wymagań i projektowanie systemów informacyjnych

5.      Rozszerzenia języka UML w modelowaniu procesów biznesowych

6.      Metody szacowania złożoności oprogramowania

7.      Budowa bezpiecznego oprogramowania

8.      Zwinne i adaptacyjne metodyki w projektach informatycznych

9.      Modelowanie systemów mobilnych z wykorzystaniem algebry procesowej.

10.  Algebra pi-kalkulus i jej zastosowania

11. Modelowanie procesów mobilnych w algebrze Pi-Calculus
Algebra Pi-Calculus służy do modelowania procesów mobilnych takich jak systemy telefonii komórkowej, systemy WorkFlow, sieci komputerowych, procesów biologicznych i wielu innych. Praca polega na poznaniu algebry Pi-Calculus oraz do jej zastosowania w wybranej dziedzinie problemowej i/lub budowie narzędzia wspomagającego projektowanie.  . 

12. Modelowanie procesów klasy workflow z wykorzystaniem sieci Petriego i algebry procesowej

13. MDA (Model Driven Architecture) Solution
Praca dotyczy budowy modeli oraz narzędzi dla modelowania systemów informatycznych z wykorzystaniem podejścia sterowanego zdarzeniami.

14. Mechanizmy pozycjonowania treści w systemach indeksujących (np. Google)

15. Rozproszone (webowe) bazy danych

16. AOP (Aspect-oriented programming) System/Components/Aspects