Informacje dla osób przygotowujących prace dyplomowe
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny,

opiekun naukowy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski


Informacje dotyczące pracy

PD_812 Wzór konspektu pracy dyplomowej
PD_821 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej
PD_822 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej
PD_813 Wzór streszczenia do pracy dyplomowej
 

Informacje dotyczące dołączonej do pracy płyty CD

Q.: Czy do pracy trzeba dołączyć płytę CD?
A.: Tak, do pracy papierowej TRZEBA OBOWIĄZKOWO dołączyć płytę CD.

Q.: Co powinno znaleźć się na płycie CD dołączonej do pracy?
A.: Na płycie powinny znaleźć się następujące elementy:

  1. Tekst pracy w formacie .doc
  2. Tekst pracy w formacie .pdf
  3. Pełną dokumentację projektu (o ile jest)
  4. Materiały źródłowe zebrane w czasie pisania pracy
  5. Kody, instrukcje, dane testowe, biblioteki i inne elementy niezbędne do instalacji i uruchomienia kodu

Q.: Jak opisać płytę CD dołączoną do pracy?
A.: Płyta CD musi być opisana. Informacja umieszczona na płycie powinna zawierać:

Q. Ile egzemplarzy płyty CD należy przygotować?
A.: Należy przygotować 4 egzemplarze płyty CD. Pracę dyplomową należy dostarczyć w 3 egzemplarzach:

 

2004-10-13